เลือกขนาด TV ให้เหมาะกับบ้าน

ปัจจุบันนั้น TV นับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกบบ้าน เพราะการดูทีวีนั้นนอกจากจะช่วยผ่อนคลายแล้วยังไว้ใช้ติดตามข่าวสารประจำวันด้วย ฉะนั้นควรเลือกขนาดของทีวีให้เหมาะกับบ้านของเราเพราะหากทีวีใหญ่เป็น จอLEDเลย หรือกว้างเกินไปก็อาจเกิดอันตรายกับสายตาของเราได้ ซึ่งการเลือกทีวีให้เหมาะกับบ้านนั้นก็มีหลักการง่ายๆ 3 หลักการดังนี้

1.ขนาดพื้นที่ภายในห้อง

หากห้องที่จะตั้งทีวีนั้นกว้างและใหญ่พอสมควรอยู่แล้วก็ไม่ต้องกัลงลที่จะซื้อทีวีที่ใหญ่เพื่อการรับชมที่เต็มอถรรสร แต่หากมีขนาดห้องที่จำกัดก็ควรเลือกทีวีที่สำพันธ์กับขนาดห้องเพราะหากเลือกจอใหญ่เกินไป ความละเอียดภาพต่ำ จะทำให้การรับชมไม่ชัดเจน เห็นภาพแตกเป็นเม็ดสีพิกเซล เนื่องจากอยู่ในระยะการรับชมที่ใกล้หน้าจอเกินไป นอกจากนี้ยังอาจก่อให้เกิดอาการปวดตา ล้าตา รับแสงจากหน้าจอมากเกินไปอีกด้วย

2.ความละเอียดของจอภาพ

ความละเอียดจอภาพ หรือจำนวนพิกเซล คือสิ่งระบุว่าทีวีรุ่นนั้นๆ มีความคมชัดมากน้อยแค่ไหนในเบื้องต้น ปัจจุบันทีวีตามท้องตลาดส่วนใหญ่ได้แบ่งความละเอียดออกเป็นระดับ คือ HD, Full HD, UHD (4K) ซึ่งหากทีวีมีความละเอียดสูงก็จะส่งผลให้จอภาพมีความคมชัดมากตามไปด้วย ทำให้สามารถรับชมภาพได้อย่างชัดเจน เสมือนจริงในระยะที่ใกล้มากยิ่งขึ้น ราคาก็แพงขึ้นตามคุณภาพ แต่หากเราดูทีวีในระยะใกล้เกินไป ก็จะเสี่ยงต่อสุขภาพสายตา ฉะนั้น ต้องใส่ใจกับระยะห่างของการรับชมด้วย

3.ขนาดของจอภาพ

ยิ่งจอภาพขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็จะช่วยเพิ่มอถรรสรในการชมมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าหากจอภาพใหญ่ขึ้น แต่สเปคความละเอียดไม่เพียงพอกับขนาด เช่น จอภาพขนาด 70 นิ้ว แต่มีระดับความละเอียดแค่ Full HD ก็จะทำให้ภาพไม่คมชัดเท่าที่ควร หรือจำเป็นต้องปรับระยะการรับชมให้ห่างไกลมากขึ้น เนื่องจากความหนาแน่นของจำนวนพิกเซลไม่สัมพันธ์กับขนาดจอภาพ ดังนั้น การเลือกซื้อโทรทัศน์ ควรคำนึงถึงขนาดจอภาพควบคู่ไปกับความละเอียดจอภาพ