หลักเบื้องต้นของการออกแบบสวน

ในเบื้องต้นมักเป็นการทำความรู้จักกับพื้นที่จัดสวนโดยการเขียนและระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งประกอบโดยรอบ เช่น ตัวบ้าน ขอบเขตที่ดิ้น (รั้ว) ถนนหน้าบ้านทาง ทางเข้าบ้าน โรงรถ ทางเดินต่าง ๆ กำหนดตำแหน่งของต้นไม้ใหญ่ที่จะเก็บรักษาไว้ แสดงทิศเหนือ-ใต้ บริเวณที่มีปัญหาต่าง ๆ

เช่น ด้านที่ร้อนแดดบริเวณที่ร่มจัดจนปลูกต้นไม้ไม่ได้ บริเวณที่มีน้ำขังแฉะในฤดูฝน หรือด้านที่ต้องการสิ่งบังตา เพราะขาดความเป็นส่วนตัวโดยที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นภายในบริเวณ เป็นต้น

ข้อจำกัดของพื้นที่

ในการจัดสวนนั้นปัจจัยหลักที่เป็นตัวเองกำหนดรูปแบบจัดสวนและงบประมาณของชิ้นงาน คือ พื้นที่ในการจัดสวน ซึ่งในการสำรวจพื้นที่ในการจัดนั้นไม่เพียงการวัดขนาดกว้าง ยาวา ของพื้นที่เท่านั้น แต่ต้องระบุข้อจำกัดต่างๆ ของพื้นที่โดยรอบได้

 • ขนาดและคุณสมบัติ เช่น กว้าง ยาว ความลาดเอียงของพื้นที่/ทิศทางน้ำ คุณภาพดินความหนาแน่น ชนิดดิน
 • พื้นที่ใช้ประโยชน์ใกล้เคียง เช่น พื้นที่ซักล้าง ถนน ห้องรับแขก ห้องครัว ฯลฯ
 • ทิศทางแดด ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นไปตามทิศทางของแดด แต่ควรทราบถึงรายละเอียด เช่น มีอาคารมาขวางกั้นทำให้เกิดพื้นที่ร่มตลอดเวลาเป็นต้น
 • ทิศทางลม มีประโยชน์ในการกำหนดชนิดพรรณไม้ เช่น ไม้มีกลิ่น ไม้โปร่ง เป็นต้น
 • มุมมอง เช่น บริเวณด้านหน้าห้องรับแขก ห้องเครื่องมือ ที่เก็บของ ห้องเรียน เป็นต้น
 • โครงสร้างสาธารณูปโภค เช่น ท่อน้ำ สายไฟ สายดิน ท่อน้ำทิ้ง แอร์ รางรับน้ำฝน เป็นต้น
 • อื่นๆ เช่น วัชพืชในดิน (หญ้าแห้วหมู หญ้ากก หรือวัชพืชประเภทเหง้า

E11728306-106

การดูแลรักษาสวน 

การจัดสวนประดับตกแต่งอาคารสถานที่ต่าง ๆ แม้ว่าการออกแบบสวน การจัดสวน จะทําให้ผลที่ออกมาสวยงามเพียงใดก็ตาม หากสวนนั้นขาดการเอาใจใส่ดูแลรักษา หรือดูแลรักษาไม่ถูกต้อง ความสวยงามดังกล่าวก็จะค่อย ๆ สูญเสียไปในที่สุดการออกแบบสวน เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้การดูแลรักษาสวนง่ายหรือยากได้ หากเจ้าของสถานที่ไม่มีเวลาที่จะเอาใจใส่ดูแลรักษาสวนมากนักก็ควรจะจัดสวนให้ดูแลรักษาได้ง่ายใช้พรรณไม้ที่ไม่ต้องการการดูแลมาก ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมได้ดี และค่อนข้างเจริญเติบโตช้าแต่ถ้าหากเจ้าของเป็นคนรักธรรมชาติ มีเวลาให้กับสวนได้มาก มีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับ

แนวรับน้ำ/ทางน้ำ

 • ปูหิน
 • เลือกพรรณไม้ใบหนา ทนน้ำ

บริเวณโรยกรวด

 • รองพื้นด้วยตาข่าย/ พลาสติก /ถุงปุ๋ย (ป้องกันวัชพืช)

การปรับพื้นที่ เพื่อวางวัสดุประกอบ

 • ปรับพื้นที่ให้แน่น แข็ง แรง
 • เทด้วยปูนหรือตาข่าย

บริเวณคอมเพรสเซอร์

 • เว้นระยะปลูกให้ห่าง
 • พรรณไม้ทนร้อน เช่น ลิ้นมังกร ชาฮกเกี้ยน ไทร ว่านงาช้าง
 • ประดิษฐ์วัสดุบดบัง

บริเวณท่อน้ำ

 • เว้นระยะปลูกให้ห่าง
 • ประดิษฐ์วัสดุบดบัง

บริเวณหน้าต่าง

 • ไม่วางพรรณไม้สูงจนบดบังบริเวณหน้าต่าง

การปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

 • ต้องคำนึงถึงการเดินของรากและผลกระทบที่จะเกิดกับอาคาร

การวางหิน

 • วรสูงจากพื้น ประมาณ 2-3 ซม. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและหญ้าปกคลุม

การวางพื้นทางเดิน

 • ควรมีชั้นทรายเพื่อปรับระดับ
 • ระวังพรรณไม้ที่มีหนาม มีผล ใบร่วง (สระน้ำ)

Leave a Reply