หลักการสำคัญในการเลือกที่อยู่อาศัย

การอยู่บ้านที่มีสภาพแวดล้อมดี อากาศดี ก็เป็นอีกส่วนที่ทำให้สุขภาพจิตของคนที่อยู่อาศัยดีขึ้น ดังนั้นการเลือกที่อยู่อาศัยนั้นจึงสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ไปดูกันว่าหากกำลังหาซื้อบ้านอยู่จะต้องเลือกแบบไหนมีหลัดการเลือกดังต่อไปนี้

ทำเลที่ตั้ง

ทำเลที่ตั้งพึงหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เป็นเขตล่อแหลมต่อการเวนคืนพึงติดตามข่าวสารอาจขอตรวจสอบได้จากหน่วยงานของทางราชการที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้แล้วยังต้องพิจารณาถึงข้อกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ของที่ดินเช่นเขตพื้นที่สีเขียวของผังเมืองรวม พื้นที่เหล่านี้มีข้อกำหนดที่เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยคือห้ามก่อสร้างโรงงานหรือสถานประกอบการบางประเภท ฯลฯก็เท่ากับว่าได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเพื่อการอยู่อาศัย การเลือกทำเลเบื้องต้น มีดังต่อไปนี้

 • ไม่เลือกบ้านที่อยู่ต่ำน้ำท่วมถึง
 • ไม่เลือกบ้านที่อยู่ในพื้นที่ ชายธง
 • ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านเหมาะกับการปลูกไม้ยืนต้นเนื่องจากเป็นทิศทางพ่อ ผู้อุปถัมภ์
 • ถนนออกหน้าตัวบ้านเป็นทางแคบเล็กเรียวลงไม่เหมาะกับการอยู่อาศัย
 • ด้านทิศตะวันตกมีถนนใหญ่ดี
 • ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ควรเป็นที่โล่งกว้างเหมาะกับสภาพทิศทางของ ลม

สภาพแวดล้อมของบ้าน

สภาพแวดล้อมของบ้าน

นับว่ามีความสำคัญต่อสภาพจิตใจของผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างยิ่ง สภาพแวดล้อมดีหรือไม่ดีจะมีผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในอนาคต

 • หน้าประตูบ้านไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง โดยเฉพาะต้นไม้ ใหญ่ และ เป็นไม้ที่ยืนแห้งตาย   ควรระมัดระวังอย่างยิ่ง
 • พื้นที่กลางตัวบ้านควรทำเป็นพื้นที่สำหรับครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้า
 • ห้องนอนไม่ควรอยู่ติดกับห้องครัว
 • บ้านที่ดี ควร มี 2 ประตู หน้าและหลัง

การจัดวางผังของหมู่บ้านจัดสรร

หมู่บ้านจัดสรรที่ดีต้องมีการจัดแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ของที่ดินได้อย่างถูกต้องตามหลักของการจัดวางผังเมือง ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพของที่อยู่อาศัยไปเป็นอย่างอื่น

เลือกตำแหน่งบ้านหรือห้องในโครงการ

เมื่อตัดสินใจเลือกโครงการใดได้แล้วทีนี้มาเลือกตำแหน่งบ้านหรือห้องที่เราต้องการ ดังนี้

 • ขนาดบ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องที่เราเลือกมันไม่ได้มีหลังเดียว มีเป็นร้อยๆหลังจะเลือกแถวไหนด้านไหนก็ดูความใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ก่อนถ้าเราเลือกได้ หรือได้เลือกก่อนคนอื่นต้องเลือกหน้าบ้านหันไปทางทิศใต้ก่อนเพื่อนดีที่สุด ถ้าไม่ได้ก็ทิศเหนือและทิศตะวันออกพยายามหลีกเลี่ยงทิศตะวันตก
 •  หลีกเลี่ยงบ้านที่ตรงทางแยกทางเลี้ยวบ้านที่อยู่กลางๆโครงการก็ดีมีความปลอดภัยมากกว่าบ้านที่อยู่ติดรั้วด้านนอกหรือบ้านที่อยู่หลังสุดท้าย

ความปลอดภัย

ผู้ซื้อบ้านอาจสอบถามเรื่องราวต่าง ๆจากผู้ที่อยู่อาศัยก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุโจรขโมย และระบบรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน

การคมนาคม

เป็นเรื่องความสะดวกรวดเร็วของการเดินทางตลอดจนศึกษาเส้นทางการคมนาคมในอนาคตด้วยนอกจากนี้ควรเป็นชุมชนที่พัฒนาแล้วอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนสถานพยาบาล ฯลฯ

ระบบสาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคของหมู่บ้านเป็นอย่างไรถนนกว้างแคบเพียงใดบริการน้ำบาดาลหรือน้ำประปาระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียเป็นอย่างไร

ตัวบ้าน

พิจารณาถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

 • แบบบ้าน เนื้อที่ใช้สอย
 • วัสดุก่อสร้าง มีคุณภาพหรือไม่การปูพื้นหรือวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ -การจัดห้อง เหมาะสมเพียงใดสัมพันธ์กันหรือไม่ ทิศทาง ทิศทางลม
 • หลังคา อาจต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษหลังคาไม่ควรเอียงน้อยกว่า 10 องศาทั้งนี้เพื่อป้องกันฝนรั่ว
 • ใต้ฝ้าเพดานต้องมีช่องระบายความร้อนมิให้อากาศร้อนระอุใต้หลังคา ฯลฯ

ราคาบ้าน

เหมาะสมกับสภาพบ้านและเนื้อที่หรือไม่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และวิจารณญาณของผู้ซื้อเองมากน้อยแค่ไหนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสนใจศึกษาเรื่องต่าง ๆอย่างละเอียดสุขุมรอบคอบเป็นพิเศษ

วงเงินกู้จากสถาบันการเงิน

วงเงินกู้จากสถาบันการเงิน

ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบระดับราคาบ้านที่จะสามารถซื้อได้โดยผู้ซื้อสามารถตรวจสอบได้ที่ฝ่ายให้บริการสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆหรือตามเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยหรือตามเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยหรือตามเว็บไซต์ของสถาบันการเงินซึ่งโดยปกติสถาบันการเงินจะปล่อยกู้ประมาณ 25-30 เท่าของอัตราเงินเดือนผู้กู้ในกรณีที่ผู้ซื้อมีผู้กู้ร่วมด้วยอัตราส่วนเพิ่มของวงเงินกู้ก็จะเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเดือนของผู้กู้ร่วม ทั้งนี้สถาบันการเงินอาจจะพิจารณาปล่อยกู้เกินกว่าวงเงินขั้นต่ำที่กำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบ เช่น อาชีพความมั่นคง ความก้าวหน้าความสามารถในการผ่อนชำระอาชีพเสริมที่รู้แหล่งที่มาของรายได้ เป็นต้น

ความมั่นคงและความเชื่อถือของเจ้าของโครงการ

ผู้ซื้อควรศึกษาสถานะของเจ้าของโครงการควบคู่กับการตัดสินใจด้วยว่า บริษัทเจ้าของโครงการมีความมั่นคงน่าเชื่อถือเพียงใด

ตรวจสอบใบอนุญาตจัดสรร

ผู้ประกอบการที่จะทำการจัดสรรที่ดินขายกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการรายนั้นๆจำเป็นต้องยื่นขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน ตาม พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543ต่อคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ตามท้องที่ที่ดินจัดสรรนั้นตั้งอยู่อันเป็นการบังคับให้ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้าท่อระบายน้ำ ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ ตามที่กฎหมายกำหนดอันเป็นการคุ้มครองผู้ซื้อในส่วนหนึ่งโดยผู้ซื้อมีสิทธิ์ขอตรวจสอบใบอนุญาตจัดสรรที่ดินได้จากผู้ประกอบการหรือขอตรวจสอบได้ที่กรมที่ดินหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดที่โครงการนั้นตั้งอยู่ ตรวจสอบว่าโครงการได้รับการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารตามแบบแปลนเดียวกับที่ได้กระทำสัญญาและโดยเฉพาะในรายที่ผู้ประกอบการมีการแยกทำสัญญาขายที่ดินและสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างอาคารไว้เป็นคนละฉบับผู้ซื้อควรให้ผู้ประกอบการได้แนบแบบแปลนที่ขออนุญาตไว้ท้ายสัญญาที่กระทำระหว่างกัน

maxresdefault

การให้บริการภายในหมู่บ้าน

 • ตลาด ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าต่างๆทำให้สะดวกต่อการจับจ่ายซื้อของใช้และอาหารในแต่ละมื้อ โดยไม่ต้องไปไกลเดินทางสะดวกสบาย
 • สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวดีขึ้น

Leave a Reply