พันธุ์ไม้ที่นิยมนำมาจัดสวน

การแบ่งจะแบ่งตามลักษณะรูปร่างที่ปรากฏภายนอกรวมทั้งวัตถุประสงค์การใช้

ไม้พุ่ม

 • ไม้ต้น (Tree)  เป็นไม้เนื้อแข็งมีอายุหลายฤดู  มีลำต้น เดี่ยว สูง  คือช่วงของลำต้นที่สูงจากพื้นดินถึงกิ่งแรก  แบ่งได้ดังนี้
 1. ไม้ต้นขนาดเล็ก   มีความสูงประมาณ  4-6 เมตร  เช่น  หมากเหลือง  แปรงล้างขวด
 2. ไม้ต้นขนาดกลาง   มีความสูงประมาณ  10-15  เมตร  เช่น  ชมพูพันธุ์ทิพย์  ชงโค  จำปีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ  15  เมตร ขึ้นไป  เช่น จามจุรี  ไทร  ประดู่
 • ไม้พุ่ม (Shrubs) เป็นไม้เนื้อแข็งมีอายุหลายฤดู  ลำต้นเตี้ย แตกกิ่งก้านชิดดิน  ทำให้ดูมีหลายต้น   กิ่งก้านจะแผ่ออกเป็นพุ่ม  ควบคุมรูปทรงได้ง่าย  แบ่งได้ดังนี้
  – ไม้พุ่มเตี้ย   มีความสูงไม่เกิน 1เมตร  เช่น ชบาหนู  ชวนชม  พยับหมอก
 1. ไม้พุ่มกลาง มีความสูง  ๑.๕๐ –๒.๕๐ เมตร  เช่น  เข็มม่วง  ลิ้นกระบือ  หูปลาช่อน  โกสน
 2. ไม้พุ่มสูง มีความสูง  3-5  เมตร  เช่น  ทรงบาดาล  โมก
 • ไม้เลื้อย  (Vine)  เป็นไม้ที่ต้องอาศัยเกาะเกี่ยวพันกับสิ่งค้ำจุนเพื่อให้ลำต้นเจริญอยู่ได้เป็นไม้ที่เจริญเติบโตเร็ว  เพราะไม้มีน้ำหนักกดตัวเอง  ในไม้ประเภทนี้รวมถึงไม้พวกรอเลื้อยด้วย โดยทั่วไปไม้เลื้อยจะมีขนาดตั้งแต่  ๓ เมตรขึ้นไป  เช่น การเวก  กระเทียม  เถา  อัญชัน
 • ไม้คลุมดิน (Ground  cover) เป็นพันธุ์ไม้ที่มีขนาดเตี้ย  เล็ก สวยงาม  ขยายพันธุ์ง่ายโตเร็ว  แผ่ขยายออกด้านข้างรวดเร็ว  ใช้คลุมผิวดินเพื่อสร้างความสวยงามหรือเพื่อประโยชน์อื่นๆในเชิงประดับตกแต่ง  มีความสูงประมาณ  ๐.๓๐ เมตร  เช่น ดาดตะกั่ว  ผักโขมแดง ผักเป็ด
 • ไม้น้ำ (Aquatic  plant) เป็นพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะพิเศษออกไป  ทั้งรูปร่างของลำต้นและใบ  สามารถเจริญเติบโตได้ดีในน้ำ หรือริมน้ำ  เช่น  บัวต่างๆ  กกธูป  เตย  พุทธรักษาน้ำ
 • ไม้ใบ  เป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อวัตถุประสงค์  ที่จะใช้ประโยชน์จากรูปลักษณ์ของใบอันสวยงาม  สีสันแปลก  มักเป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการแสงน้อยถึงปานกลาง  ความชื้นสูง  เช่นไม้ในสกุลฟิโลเด็นดรอน  พลูฉลุ
 • ไม้ดอก   เป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ใช้ประโยชน์จากสีและความสวยงามของดอกทั้งในเชิงการประดับตกแต่งหรือปลูกเพื่อจำหน่าย  เป็นได้ทั้งไม้พุ่ม   ไม้คลุมดิน  ไม้  เลื้อย  หรือเป็นไม้ดอกล้มลุก  ได้แก่  บานชื่น  ดาวเรือง  กุหลาบ
 • ไม้อวบน้ำ   เป็นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่แห้งแล้ง  เป็นไม้ที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบในลำต้นสูง  เช่น  อากาเว่  หางจระเข้  ลิ้นมังกร
 • ไม้ดัด  ไม้แคระ  เป็นพันธุ์ไม้ที่ควบคุมการเจริญเติบโตทางรูปทรงลำต้นเอาไว้  เพื่อให้ได้รูปทรง  และขนาดตามที่ต้องการ  ไม้แคระมักจะคงรูปที่แท้จริงตามธรรมชาติไว้เพียงแต่ถูกย่อส่วนลงมา  ได้แก่  ชาฮกเกี้ยน  สน  ไทร

บางคนได้จัดแสดงสินค้าพันธ์ุไม้โดนรับผลิตบูธแสดงสินค้าเพื่อให้การขยายพันธุ์ไปสู้ท้องตลาด พันธุ์ไม่ก็ไม่สูญพันธ์ุอีกด้วย