ทิศทางของบ้านที่ให้โชคลาภ เสริมบารมี

ทิศทางของบ้านที่ให้โชคลาภ เสริมบารมี

ในการสร้างบ้านหรือเข้าพักอาศัยในบ้านหลังหนึ่งๆนอกจากชัยภูมิที่ตั้งของบ้านหลังนั้นจะต้องถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยแล้วทิศของบ้านก็เป็นอีกส่วนสำคัญไม่ยิ่งหย่อยไปกว่ากัน เพราะทิศของบ้านเป็นเครื่องบอกถึงการรับโชคลาภ และการเพิ่มบารมีของคนในบ้าน หากบ้านหลังใดแม้ว่าจะตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดีแต่กลับหันบ้านไปทางทิศอัปมงคล สมาชิกในบ้านก็จะได้รับผลร้าย บ้านอับโชค ทำอะไรก็ไม่มีความเจริญ สมาชิกในบ้านเจ็บป่วยด้วยโรคร้าย

ธาตุทอง

            ทิศมงคลที่ควรหันไป : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตก

ทิศอัปมงคลที่ควรหลีกเลี่ยง : ทิศใต้

ธาตุไฟ

            ทิศมงคลที่ควรหันไป : ทิศตะวันออก และ ทิศใต้

ทิศอัปมงคลที่ควรหลีกเลี่ยง : ทิศเหนือ

ธาตุน้ำ

            ทิศมงคลที่ควรหันไป : ทิศตะวันตก และ ทิศเหนือ

ทิศอัปมงคลที่ควรหลีกเลี่ยง : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก

ธาตุไม้

            ทิศมงคลที่ควรหันไป : ทิศตะวันเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก

ทิศอัปมงคลที่ควรหลีกเลี่ยง : ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก

ธาตุดิน

            ทิศมงคลที่ควรหันไป : ทิศใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศอัปมงคลที่ควรหลีกเลี่ยง : ทิศตะวันออก