ตำแหน่งที่เหมาะสมในการสร้างห้องน้ำ

ตำแหน่งที่เหมาะสมในการสร้างห้องน้ำ

บริเวณที่เหมาะสมในการสร้างห้องน้ำคือด้านหลังหรือด้านข้างของตัวบ้าน

แต่ต้องแน่ใจเสียก่อนว่า บริเวณดังกล่าวมีระบบไหลเวียนของอากาศที่ดี มีแสงสว่างส่องถึง และมีระบบการระบายน้ำหรือของเสียต่างๆ ออกจากตัวบ้านที่ดีพอ

ระบบการระบายของเสียที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้เชื้อโรค รวมไปจนถึงความชื้นที่ออกมาจากห้องน้ำหมุนเวียนอยู่ภายในบ้าน และอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยได้

ห้องน้ำกลางบ้าน

ไม่ควรสร้างห้องน้ำไว้กลางบ้าน ไม่ว่าจะเป็นกรณีจำเป็นใดก็ตาม

ในทางฮวงจุ้ยถือว่าบริเวณกลางบ้านเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในบ้าน การสร้างห้องน้ำขึ้นที่ตำแหน่งดังกล่าวจะทำลายพลังชี่ของบ้านทั้งหลังทันที ทำให้สมาชิกในบ้านมีสุขภาพร่างกายอ่อนเดือดร้อนอยู่ร่ำไป สมาชิกในบ้านทะเลาะเบาะแว้ง ชีวิตขัดสน โชคลาภไม่เข้าบ้าน

วิธีแก้ไข ให้ทาผนังของห้องน้ำเป็นสีแดง หาก้อนหินหรือแจกันดินเผามาวางในแต่ละมุมของห้องน้ำ หรือติดตั้งกระจกที่ด้านนอกของประตูห้องน้ำ เพื่อช่วยรักษาพลังทางด้านดีของบ้านไม่ให้ถูกทำลาย

 

การสร้างห้องน้ำในตำแหน่งสำคัญของบ้าน         

หลีกเลี่ยงการสร้างห้องน้ำในตำแหน่งสำคัญตามหลักฮวงจุ้ย เช่น ตำแหน่งความมั่งคั่ง ตำแหน่งชื่อเสียง ตำแหน่งสุขภาพ หรือตำแหน่งความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว เป็นต้น

หากสร้างห้องน้ำที่ตำแหน่งดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อส่วนนั้นของบ้านทันที วิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการย้ายห้องน้ำไปตั้งยังตำแหน่งอื่น

ติดตั้งกระจกแบบเต็มตัวทางด้านนอกของประตูห้องน้ำ เพื่อสะท้อนพลังชี่ให้กลับคืนออกไป

ปิดฝาตะแกรงระบายน้ำขณะที่ยังไม่ใช้ห้องน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้พลังชี่ภายในบ้านไหลออกไป