การดูแลรักษาสนามหญ้าในสวน

การรดน้ำสนาม วันละ ๒ ครั้ง  ในเวลาเช้าหรือเย็นให้ชุ่ม  ในวันฝนตกมากอาจลดปริมาณการรดน้ำได้

  1. การถอนวัชพืช  จะต้องทำการถอนวัชพืชออกทันที  ตลอดเวลาที่ทำการดูแลรักษาการแต่งผิวหน้า  ในกรณีที่มีการยุบของดินขึ้นทำให้สนามไม่เรียบ  ต้องใช้ปุ๋ยหมัก  ผสมกับทรายละเอียด  อัตราส่วน  1:1  ร่อนผ่านตะแกรงมุ้งลวด  แล้วนำมาโรยตามรอยยุบของสนามทุกครั้งที่ทำการตัดหญ้าและบดลูกกลิ้ง
  2. การตัดหญ้า  ด้วยเครื่องโรตารีที่มีใบมีดคม  โดยให้ตัดหญ้าให้สูง 2.5 เซนติเมตร  จึงให้คงความสูงของการตัดไว้เท่าเดิมตลอด
  3. การให้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยยูเรีย 46% ผสมน้ำในอัตรา  1  ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดหรือรดสนามในอัตรา 1 ลิตร/ ตร.ม.    หรือ 1 ปี๊บ /20 ตร.ม. ใช้ปุ๋ย N-P-K สูตร 15-15-15  เดือนละ 1 ครั้ง

การดูแลรักษาสนามหญ้าในสวน

กรณีสนามไม่สวย  มีหญ้าขึ้นไม่แน่น มีหลายสาเหตุ  เช่นดินแน่นเกินไป  น้ำขัง  มีการเหยียบย่ำมาก  เป็นต้น  แนวทางการแก้ไข คือ

  • แนวทางที่ 1  ให้ขุดหญ้าออก  พรวนดิน  ใส่ปุ๋ยหมัก  ปรับระดับ  ปูหญ้าใหม่ รดน้ำและใช้ลูกกลิ้งบดอัดให้แน่น
  • แนวทางที่ 2  ให้พรวนดินโดยใช้เหล็กแหลมเจาะลึกประมาณ 10 เซนติเมตร ปลูกหญ้าเสริม ใส่ปุ๋ย  รดน้ำและใช้ลูกกลิ้งบดอัดให้แน่น